A diabetes mellitus kezelése a nemzeti ats,

a diabetes mellitus kezelése a nemzeti ats

Őszintén a cukorbetegségről Diéta vagy sem? - PDF Free Download

Pándy Kálmán Megyei Kórház, I. A Korányi-tanítvány rövid szegedi működése alatt Magyarország legkiválóbb belklinikáját hozta létre, ahol az általános belgyógyászat mellett számos egyéb profil is működött magas szakmai szinten gasztroenterológia, kardiológia, hematológia, anyagcsere-betegségek - ez utóbbiba tartozott a diabetológia is, melynek ambulanciáját induláskor Bikich György, a későbbi János kórházi diabetológus vezette.

A diabetológia iránti érdeklődés olyan fokú volt, hogy a klinikáról egész csapat került ki az as években, elsősorban hazánk déli régiójába, kórházi osztályok vezetőjeként és magával vitte a korszerű diabetesellátás Hetényi Géza megalkotta irányelveit.

a diabetes mellitus kezelése a nemzeti ats

A felsoroltak közül aktív módon leghosszabb ideig én dolgoztam, így, benne élvén, alkalmam nyílott a hazai diabetológia fél évszázadának áttekintésére is. Az 50 évet önkényesen 5 tízéves periódusra osztottam azért, mert az így áttekinthető szakaszok hűbb képet adnak a diabetológia fejlődéséről, gondjairól, feladatairól.

A diabetológia hazai képviselői az es években Az es években a II. A klinikumot képviselők közül megemlítendő Kolta Ervin os, igen korai kiadású, diabetesszel foglalkozó könyve.

HUNGARIAN DIABETES ASSOCIATION

Epidemiológiai adataik ma is megállják helyüket. Itt említhető saját, első, diabetesszel foglalkozó munkám is, amelyben a zömmel már inzulinra állított 22 beteg BZ tel való kezeléséről számoltam be. A diabetológia 10 éves szakaszai től Mielőtt az egyes periódusok ismertetését kezdeném, röviden összefoglalom saját 50 éves diabetológiai irodalmi tevékenységem főbb mutatóit. Ezek közül a továbbiakban természetesen csak a legfontosabb, országos jelentőségű cikkek ismertetésére térek ki.

a diabetes mellitus kezelése a nemzeti ats

Folyóiratreferátum 40 év alatt - től - az Orvosi Hetilapban referátumból diabetesszel kapcsolatos. Egyéb lapban 14 diabetológiai témájú referátum.

IME - Az egészségügyi vezetők szaklapja

Kongresszusi beszámoló: ből 23 ebből 3 magyarországi. Könyvismertetés: ből 7. Medicina, Budapest, Kandidátusi értekezés: Részek a klinikai diabetológia egészéből. Budapest, Magam júliusában a düsseldorfi IDF International Diabetes Federation kongresszuson jászberényi főorvosként számoltam be ottani gondozottjaim Nadisan BZ 55 orális antidiabetikummal való kezelésének bő féléves tapasztalatairól.

Kapcsolódó fájlok

Hazánkban kétfajta inzulin állt akkoriban rendelkezésre, az egyik a gyors hatású kristályosa másik az elhúzódó hatástartamú cink-protamin inzulin volt. A kezelés többnyire a kétfajta inzulin arányú kombinálásából állt, az eredményességet a nappali és az éjszakai gyűjtött vizelet cukortartalmának mérésével ellenőriztük, a vércukorprofil-vizsgálatok ebben az időszakban még nem voltak szokásosak.

Ennek folyamányaként fogalmazta meg Káldor Antal a diabetesgondozás irányelveit ban. Ebben a gondozásról többek között ez áll: " A diabetesgondozás egyik fő célja az, hogy a krónikus állapottal együtt élni kénytelen cukorbeteg számára biztosítsa mindazon előfeltételt, melyek révén képessé válhat állapota optimális szinten tartására, lehetőleg maximális életminőség mellett Azóta évente között van az újonnan nyilvántartásba vett betegek száma Az évek folyamán változó számú, de leginkább 5, endokrinológiai szakvizsgával is rendelkező orvossal, gyakorlott nővérekkel, asszisztensekkel, dietetikusokkal, legújabban pedig már szakképzett diabetológiai szakasszisztenssel végezzük cukorbetegeink ellátását ben beteg járt szakgondozónkban.

Az as indulás "hőskorszakában" az osztályon kezelt cukorbetegek számára rendszeresen tartottunk felvilágosító, továbbképző megbeszéléseket filmbemutatással együtt akkoriban Angeli István, a kaposvári gondozó vezetőjének didaktikus filmje állt rendelkezésünkre. A gondozásnak ezt a formáját a járóbeteg-ellátásban is bevezettük. Egészségügyi szabadegyetemeket szerveztünk gondozottjaink számára a TIT támogatásával. A 12 előadásban főként gyakorlati ismeretekről, a cukorbeteg mindennapi életének megkönnyítéséről, a betegek életmódjáról és a gondozóval való kapcsolatáról volt szó, s az elhangzottak hatásfokáról induláskor és befejezéskor írásos felmérésre is sor került.

Share Link

Megyénkben egységessé tettük a cukorbetegek gondozását és az ezredfordulóra 7 szakellátó helyet szerveztünk. A megjelent új betegeket a gondozókban nyilvántartásba vettük, adataikat összegyűjtve, 5 éves időszakonként publikáltuk azzal a céllal, hogy az országban működő egyéb gondozóhelyek számára segítséget nyújtsunk hasonló felmérésekhez, s így a valóságoshoz közel álló képet kapjunk Prestape kezelés cukorbetegség nyilvántartott cukorbetegeiről.

A as évekre esik a dániai Novo gyár korszerű inzulinjainak megjelenése a hazai gyógyszerpiacon. Ezek kémiailag még nem voltak tisztított készítmények, de a nálunk addig használatos kétfajta inzulinnál megbízhatóbbaknak bizonyultak. A cukorbetegek gondozásával és saját tapasztalatainkkal azért foglalkoztam részletesebben ebben a periódusban, mert ekkor kezdték mások is közzétenni a saját területükön gondozott cukorbetegeik adatait, s ezek már bizonyos összehasonlításokra is alapot teremtettek Angeli I.

Nagyobb szűrővizsgálatok eredményei is ebben az időszakban váltak ismertté Tolna megye, Szolnok. Két könyv megjelentetése is segített a diabetesszel foglalkozóknak a legújabb ismeretek elsajátításában.

A Magyar Imre szerkesztésében ban megjelent könyv az első szervezett diabetológiai továbbképző tanfolyam anyagát adta közre,7 az akkori legjobb szakemberek közreműködésével Kemény T. A másik nagy sikerű könyv a rendkívül aktív Barta Lajos gyermekgyógyászati monográfiája volt, Gegesi Kis Pállal, ból.

a diabetes mellitus kezelése a nemzeti ats

Magyar Imre ben megalapította a Magyar Diabetes Társaságot tevékenységéről külön fejezetben számolok bes ezzel megteremtette a kapcsolatot a külföldi társaságokkal, pl.

Ezáltal intézményesen is lehetővé tette részvételünket a diabetesszel foglalkozó nemzetközi tudományos életben. A kétévenként rendezett hazai diabetológiai kongresszusok nemcsak fórumot biztosítottak a klinikai és experimentális diabeteskutatóknak eredményeik bemutatására Dunaújváros, Gyula, Debrecen, Miskolctapolca, Szekszárdhanem az ország különböző régióiban rendezett találkozók serkentették az ott dolgozó és a diabetes iránt elkötelezett orvosokat a területükön élő cukorbetegek ellátásának további javítására.

Magyar Diabetes Társaság On-line

Ugyanerre az időszakra esett a terápiás szemléletmód-váltás a diabeteszes ketoacidosis kezelésében. Hódmezővásárhelyi kollégákkal közösen elsőként számoltunk be az országban a kis dózisú - jelesül az intramuscularisan bevitt - inzulinterápia eredményeiről. Még ugyanabban az évben jelentettük meg betegen a diabetes mellitus kezelése a nemzeti ats 3 éves tapasztalataink eredményeit.

a diabetes mellitus kezelése a nemzeti ats

Eredményeink meggyőzőek voltak, a korábban hagyományos inzulinnal kezeltek napi igénye az új inzulinokkal átlagosan E-gel csökkent. Az óta eltelt 20 éves fejlődésre utal az, hogy annak idején monokomponens inzulinokra való áttéréshez külön kórházi igazolásra volt szükség, és ezeket a készítményeket csak egyetlen helyen, a budapesti Dorottya utcai gyógyszertárban lehetett beszerezni.

Hasznos oldalak:

A diabetesszel foglalkozó hazai monográfiák sorában igen jelentős lépésnek számított Magyar Imre és Tamás Gyula szerkesztésében ben megjelent könyv,13 amely elsőnek foglalta össze a cukorbajról való ismereteket, számos illusztris munkatárs segítségével többségük már a mai elismert diabetológusokból került ki, néhányuk a teljesség igénye nélkül: Baranyi Éva, Békefi Dezső, Brooser Gábor, Gerő László, Halmos Tamás, Kerényi Zsuzsa, A diabetes mellitus kezelése a nemzeti ats László, ifj.

Petrányi Gyula, Zajkás Gábor és mások. Ekkor kezdtek elterjedni hazánkban a humán inzulinok és velük együtt az intenzív konvencionális kezelés módszere, amely már megcsillantotta a csaknem normoglykaemiás állapot tartós megteremtésének lehetőségét.

Ilyen kezelési mód mellett feltétlenül szükségessé vált a betegek vércukor-önellenőrzésének megvalósítása. Ebben kezdettől fogva segítséget nyújtott a hazai 77 Elektronika cég is az egyre tökéletesebb D-cont mérőeszközeivel és ezek elterjedéséhez nyújtott támogatásával.

Nem szakadt meg a kétévenkénti hazai diabetológiai kongresszusok rendezése sem, s a résztvevők száma is egyre gyarapodott Szolnok, Tatabánya, Székesfehérvár, Pécs, Dunaújváros - másodízben.

a diabetes mellitus kezelése a nemzeti ats

Jelentős esemény volt az európai diabetológusok EASD ben Budapesten rendezett kongresszusa, mellyel elismerték a 10 éves Magyar Diabetes Társaság felzárkózását az európai diabetológia többi nemzeti társaságához. Az ebben az időszakban megjelent 24 saját publikáció közül kettőt emelnék ki. Az egyik az inzulindependens fiatal cukorbetegek személyiségvizsgálatáról szólt, melyet korszerű pszichológiai mérések segítségével végeztünk.

Halála csaknem pótolhatatlan veszteséget jelentett a hazai diabetológia számára is.

Legfrissebb kongresszusok

Élete jelentős részét a magyarországi diabetológia európai szintre való felemelésének, a külföldi kapcsolatok megteremtésének szentelte a már említett Donau-Diabetes Symposium rendezvények egyik szervezője volts nevéhez fűződik a Magyar Diabetes Társaság alapítása is. Az ő emlékére megalapították a Magyar Imre-emlékérmet ezt először ban legkiválóbb munkatársa, Tamás Gyula kapta.

A Magyar Diabetes Társaság irányító szerepe egyre inkább előtérbe került diabetológiai képesítés, oktatók továbbképzéseinek megszervezése, a hazai diabetológiai rendezvények irányítása, mint pl.

További a témáról