A cukorbetegség diagnosztizálására és kezelésére vonatkozó klinikai iránymutatások.

BEVEZETÉS Ritka a cukorbetegség diagnosztizálására és kezelésére vonatkozó klinikai iránymutatások nevezik azokat a betegségeket, amelyek prevalenciája különösen alacsony; az Európai Unió álláspontja szerint egy betegség akkor tekinthető ritka betegségnek, ha 10 ember közül legfeljebb ötöt érint az Európai Unióban.

Ez azt is jelenti ugyanakkor, hogy az Európai Unió mintegy 29 millió lakosát — különböző ritka betegség érinti vagy fogja érinteni.

52008DC0679

A ritka betegségek speciális jellege — korlátozott számú beteg, hiányos szakismeret és szakértelem— olyan kiemelt területté teszi őket, ahol az uniós többletérték nagyon jelentős. Az európai együttműködés hozzájárulhat a rendelkezésre álló, korlátozott ismeretek megosztásához és a források leghatékonyabb felhasználásához a célból, hogy a ritka betegségekkel az EU egészében eredményesen lehessen foglalkozni.

a cukorbetegség diagnosztizálására és kezelésére vonatkozó klinikai iránymutatások zabok cukorbetegséggel és májkezeléssel

A Bizottság a ritka betegségek kérdésének megoldásához már számos területen tett konkrét lépéseket. Az említett eredményekre építve, a ritka betegségek terén az Európa előtt álló kihívásokról szóló közlemény célja, hogy olyan integrált megközelítést nyújtó dokumentumként szolgáljon, amely egyértelmű iránymutatást ad a ritka betegségek terén a jelenben és a jövőben megvalósuló közösségi tevékenységekhez, hogy az Európai Unió egészében tovább javítsa a ritka betegségtől szenvedő betegek számára a megelőzéshez, diagnózishoz és kezeléshez való hozzáférést és ezek terén az egyenlő feltételek megteremtéséhez.

A ritka betegségekkel kapcsolatos kutatás rendkívül hasznosnak bizonyult olyan gyakori betegségek kialakulásában közrejátszó közös mechanizmusok jobb megértésében, mint az elhízás és a cukorbetegség, mivel ezek gyakran egyetlen biológiai folyamat diszfunkcionális modelljeként szolgálnak. A ritka betegségekkel kapcsolatos kutatás nemcsak számarányát tekintve csekély, hanem meg is oszlik az EU egész területén található laboratóriumok között. A ritka betegségekre vonatkozó specifikus egészségügyi politikák hiánya, valamint a szakértelem hiánya késedelmes diagnosztizálást és az ellátáshoz való nehézkes hozzáférést eredményez.

Ez további fizikai, pszichológiai és intellektuális igénybevételt, nem megfelelő vagy akár káros hatású kezeléseket, valamint az egészségügyi rendszerbe vetett bizalom megrendülését okozza — annak ellenére, hogy egyes ritka betegségek összeegyeztethetők a normális életvitellel, amennyiben azokat időben diagnosztizálják és megfelelően kezelik.

Klinikai iránymutatások a cukorbetegség diagnosztizálására és kezelésére

A téves diagnózis és a diagnosztizálás elmaradása képezi a legfőbb akadályokat, amelyek megnehezítik a ritka betegségben szenvedő betegek ezrei életminőségének javítását.

A ritka betegségben szenvedő betegek diagnosztizálására, kezelésére és rehabilitációjára szolgáló nemzeti egészségügyi szolgálatok között jelentős különbségek vannak rendelkezésre állás és minőség szempontjából.

a cukorbetegség diagnosztizálására és kezelésére vonatkozó klinikai iránymutatások kezelésére skarlát cukorbetegség

Néhány tagállam már sikeresen megoldott egyes, a betegségek ritkaságából adódó kérdést, míg mások még nem vették fontolóra a lehetséges megoldásokat. A Bizottság és az EMEA Európai Gyógyszerügynökség illetékessége keretében a ritka betegségek gyógyszerei terén most zajlik a szakpolitikai végrehajtás.

  • Всеобъемлющая транспортная система и мгновенная связь обеспечивали им все необходимые контакты с остальным миром, и они не чувствовали необходимости жить в массе себе На первых порах Лис мало отличался от сотен сходных общин.

A ritka betegségek gyógyszereiről szóló rendelet a ritka betegségek gyógyszereiről szóló, A ritka betegségek gyógyszereire vonatkozó uniós politika sikerrel járt. A tagállamok azonban még nem biztosítanak teljes hozzáférést valamennyi engedélyezett és jóváhagyott, ritka betegséget orvosló gyógyszerhez.

A ritka betegségek sajátosságai — korlátozott számú beteg, hiányos szakismeret és szakértelem— olyan egyedi területté teszi őket, ahol az uniós többletérték kiemelkedően jelentős. E közlemény célkitűzése, hogy átfogó közösségi stratégiát határozzon meg a tagállamok támogatására a ritka betegségek hatékony és eredményes felismerése, megelőzése, diagnózisa, kezelése, ellátása és kutatásának biztosítása terén Európában.

1-es típusú cukorbetegség kialakulása, kezelése

Ez hozzá fog járulni az átfogó célkitűzés: az egészségügyi eredmények javulása és következésképpen egy fontos lisszaboni stratégiai mutató, az egészségben eltöltött életévek[2] terén történő előrelépéshez. E célból a közlemény az operatív fellépéseket három fő munkaterületre irányítja. A ritka betegségek felismerésének és ismertségének javítása A ritka betegségekre vonatkozó átfogó stratégia kulcsa felismerésük biztosítása, mely alapja annak, hogy sor kerülhessen az ezzel összefüggő más tevékenységekre.

A ritka betegségek területén a diagnózis és az ellátás javítása érdekében a megfelelő azonosításhoz pontos információknak kell társulniuk, melyeket a szakmabeliek és az érintett személyek igényeihez alkalmazkodó formátumú jegyzék és nyilvántartás formájában kell rendelkezésre bocsátani és terjeszteni. Ez hozzájárul a utoljára a cukorbetegség kezelésében betegségek kérdésének mellőzéséhez vezető főbb okok vizsgálatához.

A Bizottság ezért európai szintű, átfogó kódolási és osztályozási rendszert kíván bevezetni, amely keretet nyújt a ritka betegségekkel kapcsolatos ismeretek megfelelőbb megosztásának és a ritka betegségek mint tudományos és közegészségügyi probléma jobb megértéséhez az EU egészében.

A ritka betegségekre vonatkozó politikák támogatása a tagállamokban. A ritka betegségekre vonatkozó hatékony és eredményes fellépés a ritka betegségekre vonatkozó egységes, átfogó stratégián múlik, amely integrált és jól felismerhető módon mozgósítja az erre vonatkozó csekély és elszórt erőforrásokat, közös európai erőfeszítésbe ágyazva azokat. Ez az együttes európai erőfeszítés attól is függ, sikerül-e az együttműködés közös alapjának létrehozása és a betegek ellátáshoz és információhoz való hozzáférésének javítása érdekében az EU egészében közös megközelítést találni a ritka betegségekre vonatkozó munka terén.

A Bizottság ezért azt javasolja, hogy a tagállamok tanácsi ajánlás elfogadása által a ritka betegségekkel kapcsolatos munkájuk során egy, a meglévő bevált gyakorlaton alapuló közös megközelítést alkalmazzanak. A ritka betegségekre vonatkozó európai együttműködés, koordináció és szabályozás kialakítása A közösségi fellépés hozzájárul ahhoz, hogy a tagállamok eredményesen vonhassák össze és szervezhessék meg a ritka betegségek területén meglévő korlátozott forrásokat és szakértelmet, és abban is segíthet, hogy a betegek és a szakmabeliek tagállamokon átívelő együttműködésben oszthassák meg egymással a szakértelmet és információkat, illetve koordinálhassák azokat.

A Közösség célja a szakpolitikák és kezdeményezések megfelelőbb uniós szintű koordinálása és az uniós programok közötti együttműködés erősítése annak érdekében, hogy a ritka betegségek terén közösségi szinten rendelkezésre álló erőforrásokat a lehető legelőnyösebben használják fel.

EUR-Lex - DC - HU

A ritka betegségek definíciója A ritka betegségek meglévő uniós fogalommeghatározását, amely szerint ritka betegségnek számít az a betegség, amely az Európai Unióban 10 embert tekintve legfeljebb 5-nél fordul elő, a ritka betegségekre irányuló, — Az EU megtartja a jelenlegi fogalommeghatározást. Ugyanakkor egy, a prevalenciát és incidenciát is figyelembe vevő, pontosabb definíciót alakít ki az egészségügyi program forrásainak bevonásával, valamint a probléma nemzetközi vetületeinek figyelembe vételével.

Klinikai iránymutatások a cukorbetegség diagnosztizálására és kezelésére Diabéteszes betegek rajzolása Meglévő iránymutatások és konszenzus nyilatkozatok, Endo-ERN, European Reference Network on Rare Endocrine Conditions. Ezek az iránymutatások a hatáskörrel rendelkező hatóságokra alkalmazandók. Tárgyi hatály 2. Időbeli hatály 3. Inzulinkezelés cukorbetegségben — Dr.

A ritka betegségek osztályozása és kódolási rendszerbe foglalása A betegségek osztályozására nemzetközi referenciaként a betegségek nemzetközi osztályozása BNO szolgál, amelyet az Egészségügyi Világszervezet WHO [3] koordinál. A Bizottság a létező BNO a betegségek nemzetközi osztályozása felülvizsgálatára irányuló eljárás keretében vezető szerepet fog játszani a ritka betegségek tekintetében végzett munka terén a ritka betegségek megfelelőbb kódolásának és osztályozásának modern gyógyszereket cukorbetegség kezelésére érdekében.

E célból a Bizottság létrehozza a ritka betegségek osztályozásával és kódolásával foglalkozó munkacsoportot[4]. Ezt a munkacsoportot a WHO a BNO jelenlegi felülvizsgálatára irányuló munkában tanácsadó munkacsoportnak nevezheti ki.

A ritka betegségekre vonatkozó ismeretek és információk terjesztése A ritka betegségek terén a diagnosztizálás és ellátás javítását szolgáló egyik fő elem, hogy pontos információk álljanak rendelkezése és kerüljenek terjesztésre, és olyan formátumban, amely a szakemberek és az érintett személyek igényeihez igazodik.

a cukorbetegség diagnosztizálására és kezelésére vonatkozó klinikai iránymutatások best antihypertensive drug

A ritka betegségek dinamikus uniós jegyzékének létrehozása hozzájárul a ritka betegségek kérdésének mellőzéséhez vezető főbb okok vizsgálatához, beleértve az arra vonatkozó hiányos ismereteket, hogy mely betegségek tekinthetők ritkának. Az Európai Bizottság biztosítani fogja, hogy ez az információ európai szinten, továbbra is rendelkezésre álljon, elsősorban az Orphanet[5] adatbázisára építve, és közösségi programok által támogatva.

A betegségekkel kapcsolatos információs hálózatok A meglévő vagy jövőbenibetegségekkel kapcsolatos vonatkozó speciális információs hálózatok legfontosabb tevékenységei közé a következők tartoznak: - az információmegosztás biztosítása a meglévő európai információs hálózatokon keresztül; - az egyes betegségek megfelelőbb osztályozásának elősegítése; - az érintett felek közötti információcserére irányuló stratégiák és mechanizmusok létrehozása; - összehasonlítható, uniós szintű epidemiológiai adatok létrehozása; - a bevált gyakorlatok megosztásának támogatása és a betegcsoportokra vonatkozó intézkedések kialakítása.

Amennyiben azonban egy betegség ritka, úgy a rendelkezésre álló szakértelem is hiányos. Egyes szakértői központok melyeket egyes tagállamokban referenciaközpontoknak vagy kiválósági központoknak is neveznek olyan szakértelmet halmoztak fel, amelyet más szakemberek[7] is széles körben alkalmaznak az egyes országon belül vagy nemzetközi viszonylatban is, és amely segítheti a ritka betegségben szenvedő betegek megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését.

A ritka betegségekkel foglalkozó munkacsoportnak a magas szintű munkacsoport számára nyújtott, Az európai együttműködésért az egészségügyi szolgáltatásokban és az orvosi ellátásban a ritka betegségek terén című, os jelentése[8] azt a javaslatot tartalmazza, hogy a tagállamok járuljanak hozzá a szakértői központok beazonosításához, és pénzügyileg támogassák őket. Az egészségügyi szolgáltatásokkal és orvosi ellátással foglalkozó magas szintű csoport óta dolgozik az európai referenciahálózatok koncepcióján[9].

A magas szintű csoport munkája alapján a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslat COM A ritka betegségekkel foglalkozó európai referenciahálózat stratégiai szerepet fog betölteni abban, hogy a betegképviseleti szervek felhívásának[10] megfelelően az Európai Unió egészében javulás következzen be a betegek ellátásának minőségében. A speciális szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés A szakértői központok alapvető szerepet tölthetnek be az olyan speciális szociális szolgáltatások kialakítása vagy elősegítése terén, amelyek a ritka betegségektől szenvedő betegek életminőségének javítására irányulnak.

Klinikai vizsgálat a 2-es típusú diabétesz - Klinikai vizsgálatok nyilvántartása - ICH GCP

Már jelenleg is támogatásban részesülnek a segélyvonalak, kisegítő gondozási szolgálatok és terápiás szabadidőprogramok[11] és céljaik megvalósítása érdekében fenntarthatóságukat is biztosítani kell: e célok a következők: a tudatosítás növelése, a bevált gyakorlatok és szabványok megosztása, valamint a források összevonása az egészségügyi program és a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos cselekvési tervek a cukorbetegség diagnosztizálására és kezelésére vonatkozó klinikai iránymutatások. A ritka betegségek gyógyszereihez való hozzáférés A ritka betegségek gyógyszereihez való hozzáférést a gyógyszerek ritkasága miatt — az árképzésre és a visszatérítésre vonatkozó döntéshozatali folyamat egésze során — sajátos akadályok hátráltatják.

China Cardiometabolic Registries Rövid összefoglaló Ez egy tanulmány, hogy jobban megértsük, hogy az újonnan diagnosztizált betegek hogyan típusú cukorbetegségben szenvedőket kezelik és figyelemmel kísérik. A tanulmány olyan információkat rögzít, mint pl a terápia típusa, a terápiás eredmények és a betegek elégedettsége. Részletes leírás A cukorbetegség elterjedtsége az egész világon az Évi 30 millióról a jelenlegi millió, és várhatóan ban millióra nő, több mint tel százaléka olyan országokban fordul elő, mint India és Kína.

Mindezen úgy lehet előremutató változásokat eszközölni, ha szorosabbra fűzik az együttműködést európai szinten a ritka betegségek gyógyszerei jelentette terápiás hozzáadott érték tudományos értékelésére vonatkozóan. A Bizottság a tagállamok és az európai hatóságok közötti tudásmegosztás érdekében fel fog állítani egy, a ritka betegségek gyógyszereinek terápiás hozzáadott értékének tudományos értékelésével foglalkozó munkacsoportot.

További a témáról